Mangelsindsigelse

  • Opdateret 11. juni 2019

Spørgsmål

Hej, jeg har købt en andelslejlighed, hvor der ikke var nogen vurderingsrapport. Jeg har efterfølgende lavet en mangelindsigelse på en tydelig skade, som sælger havde gjort mig opmærksom på inden købet, men jeg valgte ikke at sige noget af frygt for, at hun ikke ville sælge den til mig. Mit argument er, at man ikke køber en lejlighed som beset. Har jeg medhold i min indsigelse?

Svar

Udgangspunktet ved køb af andelsboliger er, at der for andelsboligen udregnes en maksimalpris, som boligen maksimalt kan sælges til. Maksimalprisen er fastsat på baggrund af flere elementer, herunder andelsboligens stand.

Som udgangspunkt vil fejl og mangler ved en andelsbolig trække værdien ned og vil kunne begrunde et afslag, såfremt manglerne først opdages efter salget, og betingelserne for at gøre krav gældende i øvrigt er opfyldte.

Imidlertid har du som køber en undersøgelsespligt, hvilket betyder, at du ikke kan kræve erstatning eller lignende, såfremt du havde viden om en eventuelt mangel inden handlen blev gennemført.

Idet der ikke er udarbejdet vurderingsrapport, kan andelsboligen dog være solgt ”for dyrt” henset til maksimalprisens sammensætning, hvorfor jeg vil anbefale dig at tage kontakt til en boligadvokat med henblik på at få afklaret dette.

Med venlig hilsen

Erik Turley

Danske Boligadvokater, Hillerød

Dette spørgsmål er besvaret af:

Erik Turley
Rådgivning om køb af fast ejendom, Lejeforhold, Entrepriseret og Retssager

Se Tidligere Indlæg fra eksperten