Mangler og forældelsesfrister

  • Opdateret 4. oktober 2022

Spørgsmål

Kære BOLIGadvokat

For ca. 12 år siden havde vi en vandskade, som endte med at hele vores tegltag skulle tages af og undertaget udskiftes.

Nu står vi så igen med en vandskade, hvor det viser sig, at der pga. en fejlkonstruktion er løbet vand direkte ind på undertaget og til sidst trængt igennem til isolering og gipsvæg.

Er der nogen mulighed for at rejse et krav mod entreprenøren, som stod for arbejdet, hvis en bygningskonstruktør bekræfter at der er tale om fejlkonstruktion?

Svar

Kære Spørger

Udgangspunktet er, at der kan rettes et krav mod en entreprenør, som har udført arbejder, der ikke er håndværksmæssigt korrekte og dermed mangelfulde.

Da jeg imidlertid forstår på dit spørgsmål, at arbejderne er foretaget for mere end 12 år siden, vil forældelsesregler formentlig afskærer jer muligheden for at rette krav mod entreprenøren.

Jeg vil derfor anbefale jer at tage kontakt til en boligadvokat for en konkret drøftelse af situationen og afklaring af jeres muligheder.

Med venlig hilsen/Kind regards

Cecilia Veistrup

Dansk BOLIGadvokat, Hillerød