To matrikelnumre, et hus

  • Opdateret 13. april 2021

Spørgsmål

Kære Danske boligadvokater Vi overvejer at købe en ejendom, beliggende i landzone, hvortil der hører to matrikelnumre. Den ene matrikel er på 1268 m2 og den anden er på 2800 m2. Huset ligger på sidstnævnte og der foreligger en udtalelse fra kommunen om at der ikke kan udstykkes fra denne. Den lille matrikel er ubebygget. Hvordan vil den lille matrikel kunne influere på, hvorvidt man risikerer ikke at falde ind under parcelhusreglen i ejendomsavanceskattelovgivningen? På forhånd tak

Svar

Kære spørger

For at parcelhusreglen i det hele taget kan komme i betragtning skal ejendommen have tjent som bolig for ejeren eller husstanden i en del af eller hele ejerperioden.

I vurderingen af, hvorvidt hele ejendommen kan afstås skattefrit efter parcelhusreglen, er det afgørende, hvorvidt de to matrikler kan anses som værende en samlet ejendom.

For en konkret vurdering af dette vil jeg dog anbefale, at der tages kontakt til en boligadvokat.

Med venlig hilsenErik Turley
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød

Dette spørgsmål er besvaret af:

Erik Turley
Rådgivning om køb af fast ejendom, Lejeforhold, Entrepriseret og Retssager

Se Tidligere Indlæg fra eksperten