Mistanke om svindel

  • Opdateret 1. juni 2021

Spørgsmål

Hej, i min boligjagt er jeg stødt på en række salg der forekommer mistænksomt billige, og hvor salget ikke er registreret som familiesalg, men hvor boligen heller ikke har været solgt via det frie markedet. Hvordan tjekker jeg hvem køber og sælger har været? Eller hvordan indberetter jeg den formodet svindel?

Svar

Kære spørger

Du kan i Tingbogen se tidligere og nuværende ejere af alle faste ejendomme i Danmark. Alle har adgang til disse oplysninger med NemID på www.tinglysning.dk.

Hvis du har mistanke om, at der sker bedrageri, bør du anmelde det til politiet. Er der tale om skatteunddragelse, kan du rette henvendelse til SKAT. Hos begge myndigheder kan der ske online anmeldelse.

Med venlig hilsen / Best regardsHenrik Palmkvist

Dansk BOLIGadvokat, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist
Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten