Nedlæggelse af brændeovn

  • Opdateret 6. marts 2020

Spørgsmål

Bestyrelsen i min andelsforening har stillet forslag til generalforsamlingen om at forbyde installation af nye brændeovne i foreningen, samt at eksisterende skal nedtages ifm salg (på andelshavers regning).

Det ville betyde udgifter dels til nedtagning, dels et værditab (der er betalt for forbedringen) for de andelshavere, som tilfældigvis har brændeovn.

Er det nogle udgifter foreningen kan pålægge enkelte udvalgte andelshavere?

Svar

Kære spørger

Jeg mener ikke, at foreningen kan pålægge andelshaverne denne udgift, men selv må afholde den.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt
Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten