Bestemt Fast Ejendom

Et ejendomsretligt begreb med ophav i Tinglysningsloven. Bestemt fast ejendom er en fællesbetegnelse for de forskellige typer af ejendom, som samles i matriklen. 

  • Opdateret 12. januar 2024

Hvad er BFE? 

En bestemt fast ejendom (BFE) kategoriseres som fast ejendom der er stedbestemt, tilstrækkelig individualiseret og afgrænset. Ydermere underopdeles bestemt fast ejendom i nedenstående ejendomstyper: 

  • Samlet fast ejendom (SFE) - inkl. samejede bygninger 

  • Bygninger på fremmed grund (BPFG) 

  • Ejerlejligheder 

  • Jordstykker (matrikel nr.) 

I matriklen bliver begrebet bestemt fast ejendom udvidet således, at registret også får tilført oplysninger vedrørende ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund. Oplysninger som identificeres med et entydigt BFE-nummer. Matriklen bliver autoritativt grundregister for alle former for fast ejendom.  

 

Forholdet mellem SFE og BFE 

Samlet fast ejendom består af et eller flere jordstykker, der tilsammen udgør én ejendom. I takt med at det fælleskommunale ejendomsstamregister (ESR) bliver udfaset, vil samlet fast ejendom fremover blive identificeret via et BFE-nummer (tidligere kommune- og ejendomsnummer). Med andre ord vil en samlet fast ejendom blive tildelt et BFE-nummer uanset antallet af jordstykker eller antallet af kommuner ejendommen er beliggende i.