Vurderingsejendomme

En ejendom som SKAT har givet en vurdering og som omfatter den økonomiske enhed, der skal beskattes.  

  • Opdateret 12. januar 2024

Hvad er en vurderingsejendom? 

En vurderingsejendom kan være alt fra en erhvervsejendom til et række-, parcelhus eller ejerlejlighed. Kendetegnet ved vurderingsejendommen er, at den kan samle én eller flere samlede faste ejendomme under sig. Hvis dette er tilfældet, hedder det sig, at disse er samvurderet.  

Det kommunale ejendomsnummer bliver i 2024 erstattet af det unikke og entydige vurderingsejendomID, som tilknyttes den enkelte vurderingsejendom.  

 

Udfasning af opkrævningsejendom 

En opkrævningsejendom var defineret som en ejendom, der havde beliggenhed i mere end én kommune. Man har valgt at udfase opkrævningsejendommen på baggrund af skattereformen. Fremadrettet overtager staten skatteopkrævningerne fra kommunerne. Det betyder, at en vurderingsejendom i fremtiden vil bestå af én eller flere bestemte faste ejendomme, upåagtet om denne er fysisk placeret i flere kommuner.  

 

Moderejendom iht. grundskyld 

En moderejendom defineres som en ejendom, der er opdelt i ejerlejligheder. Det kan enten være som samlet fast ejendom eller en bygning på fremmed grund. I forbindelse med den nye vurderingslov - EVL § 21, stk. 1, 1. pkt., beskrives det, at ejerligheders grundværdiansættelse ikke skal baseres på moderejendommens grundværdi, når de er omfattet af EVL § 19 a.   

Det betyder således også, at etageejendomme der anvendes eller kan anvendes til ejerlejlighedsbeboelse, vil få ansat ensartede grundværdiansættelse direkte på de enkelte ejerlejligheder. Der er med andre ord ikke behov for at ansætte moderejendommes grundværdi.