Nybyggeri

  • Opdateret 5. oktober 2021

Spørgsmål

Kære Danske Boligadvokater

Jeg håber, at I kan komme med et svar på nedenstående problemstilling.

Vi står i en situation, hvor vi ønsker at købe en større grund sammen med 3 andre familier.

Vi ønsker at dele grunden op (hvilket er tilladt ifølge lokalplanen) og bygge 4 selvstændige huse.

Er det en fordel at oprette (ejer)forening, selskab eller andet i forhold til købet af grunden?

Kommunen skal jo godkende opdelingen og vi tænker, at det lånemæssigt kan være lidt problematisk at være 4 købere om en grund? Er det en fordel at oprette en (ejer)forening ved nybyg?

Håber vores spørgsmål giver mening.

Svar

Kære Spørger

Ja, det vil jeg mene.

De 4 ejere kan gå sammen om at købe grunden og bekoster så selv det hus de vil opføre på deres del af grunden. Det har den fordel at de så selv ejer huset og selv belåner dette.

Der bør oprettes en ejerforening, som regulerer forholdet mellem de 4 ejere.

I bør drøfte dette med en boligadvokat i jeres område.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt

Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby