Nyt varmeanlæg

  • Opdateret 5. november 2020

Spørgsmål

Hej

Jeg bor i en andelsboligforening, hvor der lige om lidt skal stemmes om et nyt varmeanlæg.

Dette anlæg er påtænkt at placeres på et fællesareal jeg i dag har fri udsigt over.

Anlægget på 28x20 meter kommer helt til at tage den udsigt, jeg har og kommet til at ligge med 35 meter ca fra center af bygningen til mit skel.

Må man det?

Svar

Kære Spørger

Der er ikke et klart svar på dit spørgsmål. Udgangspunktet er, at andelsboligforeningens generalforsamling kan træffe de beslutninger, som forelægges generalforsamlingen, forudsat at der er det fornødne flertal ifølge vedtægternes bestemmelser. Der kan dog være konkrete forhold, der medfører, at en beslutning er til væsentlig skade for én eller få andelshavere med den virkning, at beslutningen er ugyldig. Det kan være tilfældet i din situation. Om det er tilfældet, beror på en konkret vurdering, som i sidste ende må forelægges til afgørelse ved domstolen.

Jeg vil derfor anbefale dig at rådføre dig med en BOLIGadvokat, der har særlig viden eller erfaring med andelsboligforhold. Vedkommende vil kunne rådgive dig om dine muligheder.

Med venlig hilsen / best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København Ø

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist
Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten