Økonomien i en andelsboligforening

En andelsbolig er en bolig i en forening, som ejer en fast ejendom. Medlemmerne af foreningen, eller andelshaverne, har brugsret til foreningens boliger. De ejer hver en andel i foreningens formue.

  • Opdateret 4. april 2022

En andelsbolig skal betales kontant. Men du kan finansiere dit køb med et banklån, hvor andelsboligen stilles som sikkerhed for lånet.

Andelsboligudskrift

Nogle banker vil gerne se en andelsboligudskrift, når du skal have tinglyst et lån i din andelsbolig. En andelsboligudskrift er et dokument, som viser ejerforholdene på en andelsbolig.

Erklæring om adkomst

Hvis du vil stille din andel som sikkerhed for et lån, skal andelsboligforeningens bestyrelse skrive under på, at du er godkendt som andelshaver, og at du har brugsret til den bolig, du stiller som sikkerhed. Denne erklæring kaldes 'Erklæring om adkomst' (pdf).

Det er en god idé at opstille dit eget boligbudget og regne ud, hvad dit rådighedsbeløb er. Så ved du, hvor meget din bolig må koste.

Læg budget

Penge-og PensionsPanelet
Læg budget med budgetskabelon på rådtilpenge.dk

Som udgangspunkt hæfter du som andelshaver alene med dit indskud for din del af foreningens forpligtelser. Der kan dog være undtagelser. Hvis der er det, vil de være at finde i andelsforeningens vedtægter. Derfor er det en god idé at nærlæse de paragraffer i vedtægterne, som handler om, hvordan foreningens medlemmer hæfter.

Ud over den pris, som man betaler for andelen, betaler man også en løbende boligafgift (husleje). Boligafgiften dækker andelsboligforeningens udgifter til renter og afdrag på foreningens lån, administration, renovation, ejendomsskatter, vedligeholdelse med mere.

Prisen på andelsboligen fastsættes herefter som værdien af andelen i foreningens formue tillagt værdien af de forbedringer, der er gennemført i lejligheden samt eventuelt værdien af fast installeret inventar.

 

Det er ikke tilladt at kræve en højere pris. Gør man det, risikerer man at kræve penge under bordet, og det er strafbart. Man må heller ikke kræve, at køberen køber indbo eller andet for en pris, der overstiger de pågældende genstandes værdi. Som sælger kan man altså ikke betinge salget af, at køber overtager andelen sammen med et ægte tæppe eller et gammelt klædeskab. Men man må derimod gerne forlange, at køberen overtager fast installeret inventar.

Sælger har pligt til at sørge for, at køberen får en specificeret opstilling af, hvordan prisen for boligen er beregnet.

Fakta om penge under bordet

Det er ulovligt at tage penge under bordet. Også selvom det ser ud som om, man blot betaler overpris for et gammelt tæppe!

Hvis sælger kræver penge under bordet, når han sælger sin andel, kan han straffes med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder.