OIS-bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen handler om data fra Bygnings- og Boligregistret og øvrige ejendomsdata samlet i OIS - Den Offentlige Informationsserver.

  • Opdateret 10. december 2020

Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen)

BEK nr 195 af 07/03/2008

Myndighed: Skatteministeriet

Hvornår gælder bekendtgørelsen: Bekendtgørelsen gælder videregivelse af ejendomsdata, fx i forbindelse med datadistribution og masseudtræk. Og den gælder for almen adgang i offentlige it-løsninger via enkeltopalsg.

Om bekendtgørelsen

OIS-bekendtgørelsen fastsætter hovedprincipper for videregivelse af ejendomsdata samt om adgang, gebyrer, betaling og distributørordning.