Olieforurening

  • Opdateret 18. marts 2021

Spørgsmål

Vi har fjernet en gammel olietank på villagrund, der var intakt.

Under den, har en tank fjernet før 1950erne muligvis olieforurenet jord. Altså et halvt århundrede før vi købte ejendom.

Det vidste vi intet om, da den jo ikke figurerer i BBR.

Kan vi blive gjort ansvarlig for evt. oprensning?

Svar

Kære spørger

Ja. Ansvaret påhviler den til enhver tid værende ejer. I skal dog overveje, om der er grundlag for at kræve kompensation hos vedkommende, som I har købt ejendommen af. Hvis ejendommen er forurenet, har I muligvis købt for dyrt og har krav på et afslag i købesummen.

Med venlig hilsen / best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist
Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten