Der er fejl i data om min ejendom

Hvis du mener, at der er forkerte oplysninger om din ejendom, skal du kontakte den kommune, ejendommen ligger i.

  • Opdateret 28. februar 2024

BBR

Hvis der er fejlagtige oplysninger om din ejendom, kan du rette dem på "Ret BBR" eller kontakte den kommune, som ejendommen er beliggende i.

Bygnings- og Boligregistret (BBR) indeholder oplysninger om Danmarks grunde, bygninger, tekniske anlæg og private boliger. Som ejer har du ansvar for at følge op på, om BBR-oplysningerne for din ejendom er korrekte.

Har du opdaget fejl i BBR-oplysningerne?

Så kan du rette dem på BBR.dk

Salgspriser

Hvis der er fejl i data om salgspriser før august 2009, er data kommet via kommunen ind i Statens Salgs- og Vurderingsregister (SVUR). Vurderingsstyrelsen retter nu ikke længere i gamle data, men sletter kun graverende fejl to gange årligt.

Salgsoplysninger hentes i dag fra Ejerfortegnelsen (EJF). Langt de fleste opdateringer i Ejerfortegnelsen sker her pga. af hændelser fra Tingbogen vedr. tinglyste ejerskifter. Du kan evt. prøve at logge på tinglysning.dk og søge på din egen ejendom. Det er gratis.

Vær opmærksom på, at alle salg registreres - også delsalg, hvor én part fx. køber den anden ud.