Der er fejl i data om min ejendom

Hvis du mener, at der er forkerte oplysninger om din ejendom, skal du kontakte den kommune, ejendommen ligger i

BBR

Du har pligt til at indberette korrekte oplysninger til BBR - bl.a. om

  • Opførelsesår
  • Om- og tilbygningsår
  • Bebygget areal
  • Antal etager
  • Samlet boligareal
  • Samlet erhvervsareal
  • Areal af udnyttet tagetage
  • Areal af udestue
  • Tagdækningsmateriale
  • Energiforsyning.

Salgspriser

Hvis der er fejl i data om salgspriser før august 2009, er data kommet via kommunen ind i Statens Salgs- og Vurderingsregister (SVUR). SKAT retter nu ikke længere i gamle data, men sletter kun graverende fejl to gange årligt.

Efter august 2009 kommer data direkte fra den digitale tinglysning til SVUR. Du kan evt. prøve at logge på tinglysning.dk og søge på din egen ejendom. Det er gratis.

Vær opmærksom på, at alle salg registreres - også delsalg, hvor én part fx. køber den anden ud.