Hvornår blev salgspriserne offentlige?

Den 13. januar 2010 ophævede den daværende Erhvervs- og Byggestyrelsen i samarbejde med SKAT det hidtidige forbud mod offentliggørelse af salgspriserne for fast ejendom gennem OIS – Den Offentlige Informationsserver, der samler en lang række store ejendomsregistre.

  • Opdateret 28. februar 2024

Alle salgspriser er derfor offentligt tilgængelige, også i det tilfælde, hvor der er tale om et 'delsalg'. Hvis man fx køber en ægtefælle ud efter en skilsmisse for halvdelen af ejendommens værdi, vil dette også figurere som et salg.

Der er ingen mulighed for at frabede sig visning af salgspriser for en ejendom. Muligheden for at vælge, at købesummen ikke må offentliggøres, knytter sig til en gammel ordning, hvor det gjaldt visning i Statstidende - det har dog altid været muligt, at se købesummen på tinglysningskontoret.