Opdeling af matrikel

  • Opdateret 8. januar 2019

Spørgsmål

Jeg bor i et hus i Roskilde (privat hus). Huset ligger sammen med 2 erhvervbygninger.

Vi alle 3 ligger  på samme matrikel, men er det muligt at opdele matriklen i 3, så der er mulighed for opdeling af vand /el mm. (afregningsmæssigt)? Alt vand/el og fjernvarme løber gennem min kælder.

Svar

Kære spørger

Jeg forstår, at du ønsker, at hver ejer afregnes separat for vand, el og varme direkte af forsyningsselskaberne. En opdeling af ejendommen i selvstændige matrikler er ikke nødvendig herfor. Det vil imidlertid kræve etablering af en række el- og VVS-installationer. Du bør kontakte et elektrikerfirma og et VVS-firma for nærmere oplysninger om arten og omfanget heraf, hvilket jeg ikke kan svare på. Jeg formoder dog, at det bliver en omkostningsfuld affære, og det er formentlig derfor, at bygningerne i dag har fælles forsyning.

Et alternativ er, at der bliver installeret forbrugsmålere, og at I får et firma som eksempelvis Brunata eller Ista til at udarbejde forbrugsregnskaber med fordeling af forbrugsudgifterne mellem de tre bygninger.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist
Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten