Nyhed

Oplysning om varmeplaner er nu en del af ejendomsdatarapporten

Regering og KL har efter aftale fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning. Parterne er blevet enige om, at kommunerne senest i 2022 gennemfører en planlægningsproces, som skal resultere i, at ”de godkendte varmeplaner" bliver offentligt tilgængelige.

  • 20. februar 2023

Med varmeplaner skal kommunerne i samarbejde med relevante lokale parter, udpege de områder, hvor det vurderes hensigtsmæssigt at etablere fjernvarme, herunder en forventet tidshorisont herfor, samt områder, hvor potentialerne for fjernvarme – eller andre alternativer - skal afklares yderligere.


Dermed adresserer planerne udviklingsmulighederne for fælles lokale og individuelle varmeløsninger i områder, der ikke står over for en fjernvarmeudbygning.
De godkendte varmeplaner skal som minimum omfatte de områder i kommunen, der har status som gasforsynede, herunder også ejendomme i gasforsynede områder, som har et oliefyr.
Planen vil skulle realiseres ved konkrete projektforslag, som udmønter den samlede varmeplan.
Hensigten med varmeplanens områdeudpegning er at informere borgere, boligforeninger og virksomheder om, hvorvidt – og i givet fald hvornår – man kan forvente at blive tilbudt fjernvarme i de kommende år – eller om man i stedet bør kigge i retning af alternative grønne opvarmningsløsninger.
Ved klart at pege på fremtidige opvarmningsløsninger kan kommunerne være med til at sikre en hurtigere grøn omstilling.


Omstillingen kan også potentielt blive billigere, hvis man ved hurtige og klare udmeldinger kan undgå et ”hullet” fjernvarmenet, som bl.a. kan opstå, hvis borgerne i fjernvarmeegnede områder f.eks. vælger individuelle varmepumpeløsninger.


Kommunerne skal uploade varmeplaner ligesom andre planer til Plandata og de bliver hermed også offentliggjort i forbindelse med ejendomshandel i form af rapportelement i ejendomsdatarapporten.


Energistyrelsen er ressortmyndighed for den kollektive varmeforsyning, mens kommunerne er administrativ myndighed. Læs mere om varmeplanerne og dettes indhold på boligejer.dk og hos Energistyrelsen.