Oplysningspligt ved salg af andelsboliger

Sælger af en andelsbolig skal udlevere en række dokumenter og nøgleoplysninger til køber, inden der indgås en aftale om salg

Hvilke nøgleoplysninger skal udleveres?

Sælger skal udlevere nøgleoplysninger om andelsboligforeningen og andelsboligen til køber, før der indgås en aftale om salg.

Nøgleoplysningerne skal udleveres i særlige nøgleoplysningsskemaer. Skemaerne finder du her på siden.

  1. Nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen
  2. Erklæring om væsentlige ændringer.
  3. Nøgleoplysningsskema om andelsbolig til salg

Andelsboligforeningen skal udfylde de tre nøgleoplysningsskemaer, og udlevere disse til sælger senest ti dage arbejdsdage efter, at sælger har anmodet om det. Foreningen kan uddelegere opgaven til en rådgiver, fx en administrator eller advokat.

Reglerne for sælgers oplysningspligt er fastsat i ”Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. samt om bestyrelsens pligt til at fremlægge skema over centrale nøgleoplysninger”, hvor andelsboligforeningerne også pålægges visse forpligtelser.

Vejledning til andelsboligforeninger

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til andelsboligforeninger, der aflægger regnskab efter årsregnskabsloven. Vejledningen indeholder også et modelregnskab for andelsboligforeninger. Erhvervsstyrelsen tilråder, at andelsboligforeningerne anvender modelregnskabet, der viser, hvordan noterne kan indarbejdes i regnskabet.

Find vejledning om udlevering af nøgleoplysninger

Læs Erhvervsstyrelsens regnskabsvejledning

Hvilke dokumenter skal udleveres?

Udover nøgleoplysninger skal sælger udlevere følgende dokumenter om andelsboligforeningen til køber, før der indgås en aftale om salg:

Skemaer til brug for salg

  1. Nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen - skal udfyldes online på hjemmesiden www.andelsboliginfo.dk.
  2. Erklæring om væsentlige ændringer (pdf) - OBS! For at udfylde skemaet skal du højreklikke på linket, gemme filen på skrivebordet, og bagefter åbne den med Adobe Reader.
  3. Nøgle-oplysningsskema om andelsbolig til salg (pdf) - OBS! For at udfylde skemaet skal du højreklikke på linket, gemme filen på skrivebordet, og bagefter åbne den med Adobe Reader
  4. Skema om centrale økonomiske nøgleoplysninger om andelsboligforeningen til brug for generalforsamlingen (pdf) (OBS! For at udfylde skemaet skal du højreklikke på linket, gemme filen på skrivebordet, og bagefter åbne den med Adobe Reader).