Oprettelse af ejerforening

  • Opdateret 3. marts 2021

Spørgsmål

Jeg ejer en ejendom der består af 2 lejligheder.

Jeg skal til at sælge den ene lejlighed og ønsker derfor at oprette en ejerforening.

Hvordan gør jeg ? Er det noget jeg selv kan lave og tinglyse ?

Svar

Kære Spørger

Du kan ikke selv opdele ejendommen i ejerlejligheder. Du får brug for bistand fra en landinspektør og måske også en ingeniør. Herudover vil du formentlig få brug for bistand fra en advokat, der kan hjælpe med etablering af vedtægter samt tinglysning heraf m.v. Det er ikke tilrådeligt at udarbejde vedtægter selv og forsøge tinglysning heraf m.v., uden at have den fornødne erfaring hermed.

Du bør imidlertid overveje at etablere ideelle anparter i stedet for ejerlejligheder. Dette er typisk hurtigere, billigere og nemmere, og det er i min optik uden betydning, om lejlighederne er ideelle anparter eller ejerlejligheder. De vil i udgangspunktet have samme værdi/salgspris, og der er ikke særlige fordele ved den ene løsning frem for den anden.

Med venlig hilsen / best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist
Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten