Opsætning af stillads på nabos tag

  • Opdateret 29. juli 2019

Spørgsmål

Vi har netop købt en ejendom, hvor den ene side af huset er sammenbygget med naboens. På denne side er facaden slidt og skal renoveres, men naboen er ikke umiddelbart indstillet på at give os adgang til hans flade tag for at montere det krævede stillads til de kommende arbejder. Hvad er reglerne på området?

Svar

Naboforhold kan være vanskelige.

Hvis naboen frygter for om eget tag kan holde til en stilladsopbygning, er der tale om et relevant problem. Det kan i en sådan situation blive nødvendigt – om muligt, at opsætte stillads uden anvendelse af naboens tag.

Hvis det ikke kan lade sig gøre, bør sagen drøftes konkret med en boligadvokat eller byggesagkyndig.

Med venlig hilsen/Kind regards

Erik Turley
Danske Boligadvokater, Hillerød

Dette spørgsmål er besvaret af:

Erik Turley
Rådgivning om køb af fast ejendom, Lejeforhold, Entrepriseret og Retssager

Se Tidligere Indlæg fra eksperten