Overbos ret til at få håndværkere ind gennem underbos lejlighed for at få renovering udført

  • Opdateret 4. januar 2024

Spørgsmål

Kære BOLIGadvokat.Vi står i den situation, at vores overbo, som næsten lige er flyttet ind, skal til at renovere badeværelse. i den forbindelse vil de gerne ind i vores lejlighed, og bryde loftet ned, så de kan få adgang til vores rør.

Der er tale om en ejerlejlighed. Det skal siges, at da de flyttede ind, forårsagede de en kæmpe vandskade i vores lejlighed i køkkenet, hvor gulv, loft og overskabe skulle fjernes, affugtes 24/7 i 3 uger og laves på ny. To måneder henne er det forløb stadig ikke afsluttet. Det skete 2 dage efter lejligheden var sat til salg og har medført, at lejligheden endnu ikke er solgt, og formentlig heller ikke bliver det i denne omgang. Samtidig blev vores lejere nødt til at flytte, og vi står nu med tabt husleje på grund af overboen. Nu vil de ind og bryde loftet ned i badeværelset og siger, at de har ret til det jf. ejerlejlighedsloven § 8. Det står ikke i ejerforeningens vedtægter.

Vi har læst utallige dårlige anmeldelser om de håndværkere, de benytter, og føler os ikke trygge ved dem. Vi er bange for, at det ikke bliver lavet ordentligt, trækker ud mm. og at vi selv ender med en stor efterregning. Samtidig gør det det meget svært for os at leje den ud til nogle nye eller gennem Airbnb for at dække det økonomiske tab vi har lidt. Vi har bedt om at få tilsendt en projektbeskrivelse samt tilbud på de ting, der skal udføres i vores lejlighed fra dem, der skal komme og lave det. Overboen har selv lavet en lille beskrivelse, men vi vil gerne have det fra de udførende virksomheder, så vi ved, at det er dem der kommer, at de står på mål for det, og at der ikke er noget sort arbejde involveret. Samtidig har vi bedt om forsikringspolicer og autorisationsbevis på de pågældende virksomheder.

Vores spørgsmål er:

1) Har de ret til at komme ind i? (vil jo mene, at man kan argumentere for, at det er til væsentlig gene)

2) Kan vi kræve at få projektilbud samt autorisation tilsendt, fra de udførende firmaer?

Svar

Kære spørger

”Ja, de har ret til at komme ind. I kan ikke kræve at få tilsendt projekttilbud og autorisation, men I kan kræve at få en beskrivelse af det arbejde, som agtes udført, samt oplyst, hvilket firma(er) der skal udføre det. På denne baggrund kan I vurdere, dels om arbejdet kræver autorisation, og derpå undersøge, om firmaet har den fornødne autorisation. Er sidstnævnte ikke tilfældet, har I ret til at nægte dem adgang. Foreligger den fornødne autorisation, har I derimod pligt til at give dem adgang.

Hvis arbejdsbeskrivelsen er mangelfuld, må I bede om en uddybning heraf på relevante punkter og vente med at give dem adgang, til der foreligger en tilstrækkelig arbejdsbeskrivelse.”

Med venlig hilsen / best regards

Henrik Palmkvist
Advokat (H)