Overdragelse af fast ejendom

  • Opdateret 3. december 2020

Spørgsmål

Hej

Vi lejer et hus af min far og betaler termin og et pantebrev, der er i huset.

Meningen er, at den dag, det hele er betalt ud, er huset vores, men nu er jeg kommet i tvivl.

Kan han bare overføre huset i mit navn, uden vi skal betale ham penge?

Kan vi gøre noget, så det er os der får renter af det pantebrev vi betaler for?

Lige nu er det jo ham, der får renterne, da huset står i hans navn?

Svar

Kære Spørger

I kan ikke overtage huset, uden at I skal betale din far en købesum herfor, medmindre I overtager huset i form af en arv den dag, han ikke måtte være her længere.

Hvis din far skal overdrage huset til dig i levende live, skal I betale en købesum. Denne skal desuden være i overensstemmelse med skattemæssige regler. Det betyder, at I ikke selv kan bestemme prisen, uden at det kan få negative skattemæssige konsekvenser for jer.

Så længe det er din far, som ejer huset, vil det også være ham, der kan trække renterne fra i skat. Hvis I skal opnå denne skattefordel, er I nødt til at blive ejere.

Hvis de økonomiske forudsætninger er til det, bør I lave en aftale med din far om, at I overtager huset straks og betaler ham en passende købesum herfor. Herved kan I opnå skattebesparelse af de renter, som betales på lånene fremadrettet. Hvis I ikke er i stand til at finansiere hele købesummen, der skal betales til din far, kan en del af betalingen foregå ved, at I udsteder et gældsbrev til din far.

Jeg vil anbefale jer at kontakte en BOLIGadvokat, der kan rådgive jer om jeres muligheder, herunder de skattemæssige forhold, så I ikke kommer i klemme.

Med venlig hilsen / best regards
Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist
Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten