Overdragelse til barnebarn

  • Opdateret 1. juni 2021

Spørgsmål

Min mor ønsker at sælge sin andelsbolig til sit barnebarn. Kan hun sælge den til en pris 15% lavere end andelsværdien, uden at det påvirker beskatningen?

Svar

Kære spørger

Udgangspunktet er, at reglerne omkring overdragelse af en ejendom til 15 % under den seneste offentlige ejendomsvurdering, ikke finder anvendelse ved overdragelse af andelsboliger.

Det skyldes primært 2 forhold:

For det første anses en andelsbolig ikke for værende en fast ejendom. I en andelsboligforening vil den eneste faste ejendom være den eller de ejendomme, som andelsboligforeningen ejer. Den enkelte beboer i andelsboligforeningen har en brugsret til den enkelte andelsbolig – men ejer reelt ikke denne.

For det andet, så bliver den enkelte andelsbolig ikke vurderet af Vurderingsstyrelsen, og der foreligger derfor ikke en offentlig vurdering, som man kan ”tage” 15 % af.

Derfor er svaret på dit spørgsmål desværre nej – det kan ikke lade sig gøre.

Jeg vil dog anbefale, at du/i kontakter en BOLIGadvokat, og får rådgivning om, hvordan din mor kan tilgodese hendes barnebarn i en eventuel handel i øvrigt.

Med venlig hilsen

Rasmus Lindsten
Dansk BOLIGadvokat, Nykøbing F

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus Lindsten
Kerneområder er retssager, fast ejendom, insolvens og generel erhvervsret.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten