Overdragelse ved sammenlivs ophør ved ikke gifte

  • Opdateret 4. oktober 2019

Spørgsmål

Ved overdragelse af hus til den ene part, er det da op til parterne at fastsætte overdragelsessummen, eller skal det ske ud fra f.eks. realkredit vurderingen?

Hvor langt kan man tillade sig at lægge prisen fra vurderingen uden at få problemer med skat?

Og hvorledes gør man med udgifterne til f.eks. tinglysning og udgifter til bank og realkreditselskab?

Svar

Kære Spørger

I kan selv aftale vilkårene for overdragelsen.

Udgangspunktet er dog, at I ikke kan anvende en købesum der er mindre end den seneste offentlige vurdering, med mindre særlige forhold kan begrunde en afvigelse.

En højere købesum vil ikke være problematisk.

Normalt er det den der køber den anden part ud som betaler omkostningerne ved låneoptagelse, låneovertagelse og skøde m.v., herunder advokat og tinglysningsafgifter.

Men her kan I frit aftale hvordan I fordeler disse udgifter.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Dansk BOLIGadvokat, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt
Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten