Pantesikrede sikkerheder

  • Opdateret 6. december 2019

Spørgsmål

I forbindelse af køb af en ejendom hvor der er tinglyst Realkredit lån på 700.000 og et ejerpantebrev på 350.000, hvem hæfter for disse beløb, følger de ejendommen og bliver de indløst ved et køb på 695.000 kr.?

Svar

Kære Spørger

Det er sælger der hæfter for indfrielsen af disse pantsikrede sikkerheder.

Det er vigtigt at købesummen ikke frigives inden der er sikkerhed for at alle lån er indfriet.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Dansk BOLIGadvokat, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt
Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten