Plandata.dk

Plandata.dk er det landsdækkende digitale register for fysisk planlægning i Danmark. Plandata.dk indeholder planer efter planloven fx. lokalplaner, kommuneplaner mm.

  • Opdateret 30. april 2020

Erhvervsstyrelsen varetager systemet og står for drift og vedligeholdelse. Kommunerne indberetter og har ansvaret for kvaliteten af:

  • lokalplaner (samt byplanvedtægter og andre historiske planer)
  • kommuneplaner
  • kommuneplanrammer (områder som danner rammer for lokalplaner)
  • kommuneplantillæg
  • kommuneplanstrategier
  • zonekort – byzone og landzone samt sommerhusområder

De oplysninger, du kan se på Boligejer.dk, opdateres dagligt af OIS (den Offentlige InformationsServer).

Links til yderligere information