Problemer med ejerskifteforsikringen ved ulovlig el

  • Opdateret 7. marts 2022

Spørgsmål

Kære BOLIGadvokat

Der er for nyligt opdaget ulovligt el i mit nyindkøbte hus.

Ejerskifteforsikringen har godkendt at det er ulovligt, men taksterne, som de vil give for at få det lavet, er ikke realistiske, da jeg kan ikke finde en håndværker, der vil udføre det, til den pris.

Nu er sagen trukket så langt, at jeg skal til at genhuses med mine 2 børn.

Skal forsikringen finde en elektriker, der kan udbedre skaden, når jeg ikke kan?

Svar

Kære Spørger

Almindelig procedure ses normalt at være, at forsikringstageren indhenter 1-3 tilbud på, hvad det vil koste at udbedre manglerne, hvorefter det forelægges forsikringen til godkendelse.

Kan forsikringen ikke godkende, må forsikringen dokumentere - ved at indhente egne tilbud - at manglerne kan udbedres for et mindre beløb, og således at forsikringstageren får mulighed for at vælge det tilbud.

Ønsker forsikringsselskabet ikke at medvirke hertil, må sagen evt. forelægges ankenævnet for forsikring.

I forhold til at kunne besvare dit spørgsmål helt konkret, vil der være behov for at få indsigt i korrespondancen med forsikringsselskabet i forhold til at få afklaret, hvilke takster der henvises til, baggrunden herfor, dækningsbetingelserne mm.

Derudover er der behov for at modtage oplysning om, hvorvidt du har indhentet tilbud fra elektrikere og forelagt disse for forsikringen?

På baggrund af ovennævnte vil jeg foreslå, at du kontakter en BOLIGadvokat for at få bistand i sagen, hvis ovennævnte fremgangsmåde er forsøgt og sagen ikke er løst derved.

Med venlig hilsen

Cecilia Veistrup

Dansk BOLIGadvokat, Hillerød