Rådgivning fra ejendomsmægler

Ejendomsmægleren er sælgers mand. Ejendomsmægleren kan hjælpe dig gennem hele salget – lige fra at prissætte boligen og finde en køber til at gennemføre handlen. Ejendomsmæglerens traditionelle opgave er at være rådgiver for sælger. Men en ejendomsmægler kan også fungere som køberrådgiver, dog ikke i samme handel.

 • Opdateret 18. februar 2022

Ejendomsmægleren skal ifølge lov om formidling af fast ejendom m.v. leve op til en række krav:

 • Ejendomsmægleren skal rådgive sælger samt varetage sælgers behov og interesser. Han må derfor ikke fungere som partsrepræsentant for både køber og sælger i samme handel.
 • Ejendomsmægleren skal leve op til god ejendomsmæglerskik. Hvis ejendomsmægleren er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening skal han leve op til De Forbrugeretiske Regler for Ejendomsmæglere.
 • Ofte har ejendomsformidlingsvirksomheden et samarbejde med en bank, et forsikringsselskab eller lignende. Hvis ejendomsformidlingsvirksomheden er helt eller delvist ejet af en bank, et forsikringsselskab eller lignende, skal det fremgå af ejendomsformidlingsvirksomhedens navn eller en tilføjelse hertil. Hvis virksomheden sælger andre ydelser, såsom forsikringer eller lignende, skal det fremgå af virksomhedens hjemmeside eller i skriftligt materiale.
 • Du behøver ikke at bruge ejendomsmæglerens samarbejdspartnere.
 • En ejendomsmægler må ikke stille krav om, at du skal vælge en speciel bank, forsikringsselskab, bygningssagkyndig, autoriseret elinstallatørvirksomhed eller lignende.
 • Hvis ejendomsmægleren har en væsentlig økonomisk eller personlig interesse i, at en bolighandel bliver gennemført, eller at du vælger en særlig finansiering, forsikring eller andet, skal han gøre dig opmærksom på dette.
 • Hvis ejendomsmægleren modtager provisioner eller lignende for henvisning eller fremskaffelse af finansiering, forsikring eller andre ydelser, skal han gøre dig opmærksom på dette. Oplysningerne skal fremgå af virksomhedens hjemmeside eller i skriftligt materiale (fx handlens dokumenter). Han skal også oplyse om størrelsen på provisionen, hvis du spørger.

Ejendomsmægleren skal informere både sælger og køber om Huseftersynsordningen (tilstandsrapport og elinstallationsrapport) og energimærkeordningen.

Mange ejendomsmæglere har en franchise eller samarbejdsaftale med et bestemt pengeinstitut eller realkreditinstitut. Der er også en del, der har aftaler med forsikringsselskaber. Det betyder, at ejendomsmægleren har en interesse i at få dig til at vælge bestemte produkter.

Ejendomsmægleren er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke selskaber vedkommende samarbejder med. Ejendomsmægleren skal også oplyse om størrelsen på eventuelle provisioner.

Det står dig frit for at vælge et andet finansieringsselskab, end det ejendomsmægleren foreslår.

Hvis du bruger en ejendomsmægler i forbindelse med salg, er der en række opgaver, som ejendomsmægleren ifølge loven skal udføre. Ejendomsmægleren skal:

 • Lave en skriftlig formidlingsaftale. En formidlingsaftale indeholder en oversigt over den pris, som I har aftalt, samt oplysning om ansvarlig ejendomsmægler for sagen.
 • Beregne et salgsbudget og et salgsprovenu.
 • Vurdere boligen og angive den kontantpris, han mener, den kan sælges til. Mange ejendomsmæglere tilbyder at gøre dette gratis, da de er interesserede i at få opgaven med at sælge boligen.
 • Lave nødvendige undersøgelser af ejendommen samt indhente og kontrollere dokumenter og andre oplysninger, der er relevante for bolighandlen.
 • Lave en salgsopstilling med oplysninger om boligens kontantpris og ejerudgifter, samt oplyse om forbrug af/udgifter til varme og om boligens varmekilder.
 • Rådgive dig om behov og mulighed for at få lavet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport.
 • Lave et udkast til en købsaftale.
 • Forhandle med interesserede købere.
 • Give dig en endelig opgørelse over de udgifter og opgaver, som ejendomsmægleren har haft i forbindelse med salget.

Derudover kan en ejendomsmægler hjælpe dig med:

 • At markedsføre din bolig i aviser, på internettet osv.
 • At vise boligen frem for interesserede købere
 • Berigtigelsen af handlen. ”Berigtigelse” vil sige, at handlen bliver gennemført i praksis. Det omfatter blandt andet tinglysning af skødet og udarbejdelse af refusionsopgørelse. Det er ofte købers rådgiver, der står for dette. Din ejendomsmægler skal dog kontrollere, at det går rigtigt til.

Det er fristende at vælge den ejendomsmægler, der har givet den højeste vurdering af din bolig. En høj vurdering er dog ikke nødvendigvis lig med en høj salgspris. En for høj vurdering kan faktisk betyde, at det tager lang tid at sælge boligen. Derfor skal du være varsom med blot at vælge ud fra vurderingen – særligt hvis vurderingerne fra mæglerne er meget forskellige. Mæglerens vurdering er kun vejledende. I sidste ende er det eneste afgørende, om du og køber kan blive enige om en pris.

Få tilbud fra flere

Du bør altid få tilbud fra mere end én ejendomsmægler. Husk at pris og kvalitet ikke altid hænger sammen. Overvej derfor hvilke ydelser, der er med i ejendomsmæglerens pris. Hvis en ejendomsmægler er dyrere, så spørg, hvad du får for den højere pris. Er der eksempelvis flere annoncer eller markedsføring gennem flere butikker?

Spar penge ved at gøre noget selv

Du kan spare penge ved selv at stå for dele af handlen. Du kan fx selv vise din bolig frem. Nogle ejendomsmæglere tilbyder ordninger, hvor du selv står for udvalgte dele af handlen, og dermed sparer penge på salæret. Hvis du ønsker at gøre noget selv, skal dette skrives ind i formidlingsaftalen.

En ejendomsmægler må aldrig fungere som repræsentant for både køber og sælger i samme handel. Af samme grund må ejendomsmægleren ikke hjælpe køber med at berigtige handlen (håndtere skøde, tinglysning mv.), når ejendomsmægleren har formidlet salget af den pågældende ejendom.

Du kan som køber benytte en ejendomsmægler – eller anden rådgiver – der kan rådgive dig om hele købsprocessen. Køberrådgivning er ikke reguleret af lov om formidling af fast ejendom m.v.

En køberrådgiver kan fx hjælpe dig med, at:

 • Søge efter boliger (oprettelse i køberkartoteker).
 • Besigtige boligen sammen med dig.
 • Forhandle med sælger og/eller dennes ejendomsmægler om pris, betingelser m.m.
 • Skaffe og vurdere relevante dokumenter i forbindelse med bolighandlen.
 • Udarbejde et skøde og sørge for, at det bliver tinglyst.
 • Håndtere sagsgangen i forhold til offentlige myndigheder (primært tinglysningskontor og kommunen).
 • Udarbejde en refusionsopgørelse.
 • frigive købesummen til sælger, når skødet er tinglyst uden anmærkninger.

Køberrådgiveren kan hjælpe dig med at afklare dit boligbehov og tale med dig om den praktiske gennemførelse af handlen. Men det er normalt også godt at tale med en bank eller anden finansiel rådgiver om budget og finansiering, ligesom du som køber bør rådføre dig med en advokat for at få afklaret juridiske spørgsmål.

Klager over ejendomsmæglerens salær eller spørgsmål om erstatning skal ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S.

Klager over en ejendomsmægler, der har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til lov om formidling af fast ejendom m.v. og god ejendomsmæglerskik skal ske til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.