Regulering af gebyr

En udlejer kan hæve en lejeaftale, hvis lejeren ikke betaler husleje.

  • Opdateret 8. november 2023

Udlejeren kan kun hæve lejeaftalen som følge af for sen betaling, hvis lejen ikke er betalt senest 3 dage efter at en skriftlig rykker (påkrav) om restancen er kommet frem til lejeren. Udlejeren kan kræve et gebyr for rykkeren (påkravsgebyr) i henhold til Erhvervslejelovens LBK nr. 1446 af 09/11/2022. Gebyret reguleres årligt og kan findes her på hjemmesiden. 

  • Pr. 1 januar 2023 er gebyret 172 kr.

Sådan reguleres gebyret

Beløbet er fastsat i 1999-niveau og reguleres én gang årligt efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Reguleringen sker i en 12-måneders periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Gebyret er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

Tidligere gebyrer

Pr. 1 januar 2022 - gebyr: 159 kr.

Pr. 1 januar 2021 - gebyr: 157 kr.

Pr. 1 januar 2020 - gebyr: 156 kr.