Erhvervsleje

Erhvervslejeloven gælder for leje, herunder fremleje, af lokaler, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse.

Erhvervslejeloven trådte i kraft den 1. januar 2000 og gælder både for lejeaftaler indgået efter lovens ikrafttræden og med bestemte overgangsregler for lejeaftaler indgået før ikrafttrædelsesdatoen.