Renovering af privat vej

  • Opdateret 7. november 2019

Spørgsmål

Jeg bor på en privat fællesvej, hvor vi påtænker at renovere vejens belægning. Det vil koste ca. 150.000 (ca. 12.500 pr husstand). Vi har et formaliseret vejlaug som kan sidestilles med en forening, men vedtægterne er meget gamle og beskriver ikke vores forpligtigelser særlig godt.

Vi skal selvfølgelig have det op til den årlige generalforsamling. Men her kommer så mine spørgsmål:

Hvis flertallet beslutter at gennemfører renoveringen, kan enkelte husstande så påtvinges også at betale?

Vi er 12 husstande. Hvor mange skal deltage i generalforsamlingen før at vi kan stemme et sådan forslag igennem?

Er det med simpelt flertal eller 2/3 at de fremmødte?

Svar

Kære Spørger

Nu kender jeg ikke jeres vedtægter, men hvis der er tale om alm. vedligeholdelse bør det være tilstrækkeligt af ½ af de fremmødte stemmer for forslaget.

Da medlemskabet af Vejlauget formentlig ikke er obligatorisk/tvungent, kan bidraget for de øvrige på vejen ikke opkræves mod ejernes vilje.

Men forpligtelsen til at vedligeholde vejene gælder jo for alle berørte grundejere.

Så det kan blive et spørgsmål om at kræve betaling alligevel, evt. ad rettens vej.

I bør skrive ud til alle, så man er orienteret om de kommende udgifter.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Dansk BOLIGadvokat, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt
Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten