Rent to own

  • Opdateret 3. september 2020

Spørgsmål

Jeg har en ejendom (nedlagt landbrug), som jeg gerne vil udleje med den hensigt, at ejendommen skal overtages af lejer.

På engelsk hedder det: Rent to own.

Er der en lignende procedure, som svarer til den proces?

Svar

Kære Spørger

Der findes den mulighed at udfærdige en lejekontrakt med en forkøbsret, eller en egentlig køberet for lejer.

En forkøbsret gælder i den situation, hvor sælger finder en køber til ejendommen, som ikke er lejeren. Her vil forkøbsretten indebære, at lejer kan købe ejendommen på samme vilkår, som den anden køber tilbyder.

Der er flere forhold, som der bør drøftes med en advokat, inden der indgås en sådan lejeaftale. Herunder kan nævnes:

Hvor lang tid skal lejekontrakten løbe?
Skal dele af den månedlige husleje gå til nedbringelse af købesummen?
Skal købesummen aftales på forhånd? (Så er det en køberet)

Dertil kommer, hvis du eller lejer har specifikke krav til lejekontrakten.

Du skal  være opmærksom på, at forsikringsselskaber typisk ikke vil tegne ejerskifteforsikring til købere, der har beboet ejendommen forud for overtagelsesdagen. Derfor vil det sædvanlige mangelsansvar i 10 år være gældende for sælger.

Med venlig hilsen

Rasmus Lindsten
Dansk BOLIGadvokat, Nykøbing Falster

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus Lindsten
Kerneområder er retssager, fast ejendom, insolvens og generel erhvervsret.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten