Rod på fællesareal

  • Opdateret 22. maj 2019

Spørgsmål

En ejer overholder ikke husorden. Denne ejer roder på fællesarealet. I husorden står der at man skal sikre de andre ejeres mulighed for - og ret til at kunne komme til /fra egen havedel, samt hoveddør og kælderdør. Ejer er blevet bedt om mundtligt at rydde op. Ved generalforsamling blev ejer bedt om snarest at rydde op - og ved en ekstraordinær generalforsamling fik ejer en specifik dato. Hvilke muligheder har formanden? Er det muligt at fjerne denne ejers ejendele og sende regningen til ejeren? Eller hvad gør man?

Svar

Kære Spørger

I skal starte med et skriftligt påkrav om rydning og give 10 dages frist.

Herefter bør I sende et nyt påkrav hvis ikke der er ryddet. Heri gives også 10 dages frist med oplysning om at arealerne vil blive ryddet for ejerens regning.

I vil herefter kunne kræve betaling for arbejdet, men der skal foreligge en faktura.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Danske Boligadvokater, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt
Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten