Sælgeroplysningsskema

Når du som sælger har valgt at benytte huseftersynsordningen, og du har bestilt en tilstandsrapport, skal du udfylde et sælgeroplysningsskema. Dette foregår typisk i samråd med den bygningssagkyndige, der gennemgår ejendommen. Sælgeroplysningerne indgår som en del af tilstandsrapporten.

 • Opdateret 16. marts 2021

Der er både en digital og en papirversion af sælgeroplysningsskemaet. Det er valgfri,t om du ønsker at benytte den digitale løsning eller papirudgaven. Ved brug af den digitale løsning sender den beskikkede bygningssagkyndig et link til sælger, som logger på med sin NemID og udfylder skemaet. Den bygningssagkyndige kan også vejlede dig i, hvordan du udfylder skemaet.

 skemaet svarer du som sælger på en række spørgsmål om boligen. Den samtale, du har med den bygningssagkyndige på baggrund af oplysningsskemaet, kan være væsentlig for tilstandsrapportens kvalitet og kan hjælpe dig til at undgå problemer i tilfælde af et efterfølgende krav fra køberen.

Det må anbefales, at du som sælger oplyser om alle kendte forhold ved ejendommen, som kan have betydning for købers beslutning om køb.

Du skal svare på en række konkrete spørgsmål om din ejendom vedrørende:

 • Fundamenter/sokler
 • Kælder/krybekælder/ventileret hulrum
 • Yder- og indervægge/skillevægge
 • Vinduer og døre
 • Lofter/etageadskillelser
 • Gulve
 • Indvendige trapper
 • Tage
 • Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers)
 • VVS-installationer

Du skal som sælger skal sørge for, at den bygningssagkyndige får adgang til hele ejendommen - også loftrum, kælder, krybekælder, udhuse og så videre. Hvis ikke den bygningssagkyndige har tilstrækkelig adgang, skal han angive bygningsdelen som "utilgængelig".

Denne oplysning kan skabe usikkerhed hos potentielle købere. Det kan medføre, at salgsprisen bliver lavere, fordi der mangler oplysninger, eller at køber vil forlange at den bygningssagkyndige skal besigtige boligen igen.