Salg af fritidsgrund

  • Opdateret 6. februar 2020

Spørgsmål

Ang. salg af fritidsgrund. Købsaftale underskrevet 7.11.2019 med overtagelse 1.03 2020.
Skal fortjenesten opgives som kapitalindkomst i kalenderåret 2019 eller i 2020? Har indtil nu troet at den skulle opgives for indkomståret 2020 da jeg jo først får pengene i år og skat først får besked om handlen via tinglysning af skødet til februar.

Svar

Kære Spørger,

I forhold til den skatteretlige periodisering for indtægter, er tidspunktet for aftalens indgåelse afgørende for beskatningstidspunktet, fordi ejendomsretten overgår til køberen ved aftalen, selvom tidspunktet for opfyldelsen af handlen eventuelt først indtræder på et senere tidspunkt.

Ved salg af fast ejendom er der således erhvervet ret til salgssummen allerede ved underskrivelse af købsaftale, medens tidspunktet for udfærdigelse af skøde, tinglysning af skødet samt overdragelsesdagen, er uden betydning i den sammenhæng.

I den konkrete situation vil det således være aftaletidspunktet i november måned 2019, der er afgørende for den skattemæssige periodisering.

Med venlig hilsen

Rasmus H. E. Agathon
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus H. E. Agathon
Primære arbejdsområder er: retssager, fast ejendom, entrepriseret, insolvens, strafferet, dødsboer, skilsmisse og bodeling.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten