Salg af hus til niece

  • Opdateret 22. november 2019

Spørgsmål

Min onkel vil gerne sælge sit (meget misligholdte) hus til sin nieces datter.
Er der noget, som vi skal være opmærksom på her?

Jeg tænker arveregler, nærtstående etc. Det skal tilføjes, at niecen er skrevet ind i testamentet.

Svar

Kære Spørger

I skal blot være opmærksomme på, at salget skal ske til markedsprisen. Sælges huset billigere, vil differencen mellem markedsprisen og overdragelsessummen blive anset som en gave, som niecen skal betale almindelig indkomstskat af. Min anbefaling er derfor at få huset vurderet i almindelig fri handel og fastsætte prisen derefter.

Hvis ønsket er, at niecen skal have en økonomisk fordel ved overdragelsen her og nu, er der forskellige løsninger. En af dem kan være, at niecen udsteder et gældsbrev til onklen som helt eller delvis betaling for huset. Denne gæld kan så blive modregnet, når hun engang i fremtiden skal modtage arv.

Min anbefaling er, at I taler med en BOLIGadvokat med henblik på at finde den løsning, som passer jeres behov bedst.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist
Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten