Salg under vurdering

  • Opdateret 6. september 2021

Spørgsmål

Jeg ejer en ejendom fra 1900.

Der skal laves meget for at få den i rimelig stand. Jeg ønsker at sælge under vurdering og har en køber, der er interesseret.

Hvordan står køber i denne situation. Hvad bliver beskatningen?

Svar

Svaret på dit spørgsmål afhænger af, om et salg under vurderingen betyder under den offentlige ejendomsvurdering eller en mæglervurdering, samt om salget sker til et familiemedlem eller ej.

I udgangspunktet står det dig frit for at sælge ejendommen under værdien til en tredjemand, som du ikke har familierelationer til. Dette vil ikke udløse beskatning til tredjemand.

Hvis du sælger til et familiemedlem skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler for, hvor meget der må sælges under den offentlige ejendomsvurdering, uden at det udløser beskatning hos sælger og køber.

Hvis du sælger til et familiemedlem, og der er indhentet en mæglervurdering, og der sælges under denne, vil SKAT kunne underkende salgsprisen, idet der så foreligger ”særlige omstændigheder”.

Jeg vil anbefale dig at kontakte en BOLIGadvokat og drøfte salget med denne, så du får en specifik rådgivning.

Med venlig hilsen

Rasmus Lindsten

Dansk BOLIGadvokat, Nykøbing Falster