Salgsbudget og salgsprovenu

En ejendomsmægler har pligt til at udarbejde et salgsbudget, således at du som sælger af en ejendom får oplysning om, hvad salget af ejendommen kan indbringe i kroner og øre. Et salgsbudget er en foreløbig beregning af det forventede provenu ved salg til den udbudte pris efter fradrag af eventuel gæld, der skal indfries, samt de omkostninger, der er forbundet med salget.

  • Opdateret 18. februar 2022

Når du har sat din ejendom til salg hos en ejendomsmægler, skal denne, i forbindelse med indgåelse af formidlingsaftalen, udarbejde et salgsbudget, hvoraf salgsprovenuet fremgår. Salgsprovenuet er en opgørelse over, hvad du som sælger får udbetalt, når handlen er helt afsluttet.

Salgsbudgettet skal indeholde oplysninger om handlens indtægter og udgifter. Indtægt er købesummen, mens udgifter er indfrielse af pantegæld, indfrielse af gæld til fx kommunen, markedsføringsomkostninger, gebyrer for indhentelse af dokumenter hos det offentlige og hos administrator samt ejendomsmæglersalær og eventuelle øvrige omkostninger.

Provenuet bliver af ejendomsmægleren udregnet på grundlag af købesummen og med fradrag af din eventuelle gæld, opgjort til kursværdien på beregningstidspunktet, og øvrige udgifter.

Beregningen indgår i et foreløbigt salgsbudget i forbindelse med formidlingsaftalens indgåelse. Der laves eventuelt senere en revideret beregning af salgsprovenuet i forbindelse med indgåelse af købsaftalen.

Provenuberegningen er den endelige opgørelse over, hvad du får udbetalt, når handlen er afsluttet, dvs. når skødet er tinglyst uden anmærkninger, og overtagelsesdagen er passeret.

Du skal som sælger ikke skrive under på købsaftalen, før salgsprovenuet er beregnet.

Sælger du din ejendom med et eller flere lån, som ikke skal overtages af køber, hvilket er det mest almindelige i dag, skal du sørge for indfrielse af lånene i forbindelse med handlen.

Dette er en forudsætning for, at køber kan opnå ”anmærkningsfrit skøde”, og for at du som sælger kan få frigivet købesummen til din disposition.

Det er sælgers pengeinstitut, der i praksis sørger for indfrielsen.

Er der tale om lån optaget via et realkreditinstitut, er disse lån – uanset hvilken type lån du har – baseret på bagvedliggende obligationer. Da disse handles på børsen, er der flere gange dagligt udsving i kurserne. Særligt for så vidt angår obligationslån ses indimellem ganske store udsving på kursen inden for kort tid.

Gælden opgøres til den værdi, som denne kan indfries til den dag, da salgsbudgettet udarbejdes. Det er derfor vigtigt, at du som sælger er opmærksom på, at kursudviklingen kan påvirke provenuet i opad- eller nedadgående retning. Dermed kan det beløb, som du vil få udbetalt ved handlens afslutning, først fastlægges endeligt ved indfrielse af gælden, dvs. efter overtagelsesdagen.

Denne usikkerhed kan du afhjælpe ved at indgå aftale med din bank om kurssikring af indfrielsen.

Sørg for at få god rådgivning, så du sikrer dit provenu.

Du skal som sælger være opmærksom på at varsle din bank eller dit realkreditinstitut om dit kommende boligsalg, da der er et opsigelsesvarsel på dine lån, der skal indfries til en fast termin. Det er derfor bedst, hvis du beder pengeinstituttet om at stå for indfrielsen af dine lån.

Vær også som sælger opmærksom på omkostninger til pengeinstituttet for at oprette deponeringskonto og for at indgå kurssikringsaftale.