Sameje

  • Opdateret 19. september 2019

Spørgsmål

Vi har 4 børn der skal overtage ( købe) vores andelsbolig. Meningen med købet er, at vi som forældre derefter skal bo til leje i andelsboligforeningen, pgr. af vores dårlig økonomi. Hvilken konstellation skal børnene lave, for at de derefter er økonomisk forpligtet indbyrdes?

Svar

Kære Spørger,

Helt indledningsvist skal det i forhold til den påtænkte model afklares, hvorvidt der i den pågældende andelsboligforening er mulighed for udlejning til jer efter at der måtte være sket en overdragelse til jeres børn.

Derudover skal det afdækkes, om jeres børn har mulighed for at købe andelen af jer, idet der i den forbindelse kan være hindringer i vedtægterne i relation hertil.

Måtte ovenstående forudsætninger være opfyldt, således at der kan ske overdragelse til jeres 4 børn, som I herefter lejer andelsboligen af, vil det interne ejerskab imellem jeres børn som samejende parter mest oplagt skulle reguleres i henhold til en samejeoverenskomst. I en samejeoverenskomst kan man således fastlægge de vilkår der skal gælde for samejet, herunder både i forhold til det løbende ejerskab og de dertil knyttede forpligtelser, men også i relation til det opgør, der vil skulle ske såfremt én, flere eller alle de samejende parter ønsker at afhænde deres ejerandel.

Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus H. E. Agathon
Primære arbejdsområder er: retssager, fast ejendom, entrepriseret, insolvens, strafferet, dødsboer, skilsmisse og bodeling.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten