Samme lejer, ny huslejekontrakt

  • Opdateret 5. november 2020

Spørgsmål

Kære BOLIGadvokater

Jeg har en ejerlejlighed, som jeg gennem de sidste knap to år har udlejet til et par, som er glade for at bo i lejligheden. De vil gerne fortsætte med at leje den, når den 2 årige kontrakt udløber. Denne udløber til foråret.

Hvad er muligheden for at det samme par fortsætter i en ny tidsbegrænset 2 års kontrakt?

Altså at man lader den nuværende kontrakt løbe ud og herefter udfærdiger en ny kontrakt, som begge parter underskriver?

Er det ikke det samme, som hvis det var en helt ny lejer, det skulle leje lejligheden i to år?

Kan dette give anledning til problemer?

Svar

Kære Spørger

Der er i udgangspunktet ikke noget til hinder for at indgå to begrænsede lejekontrakter i forlængelse af hinanden med den/de samme personer.
Du skal dog være opmærksom på, at udgangspunktet i lejeloven er tidsubegrænsede lejeforhold, hvorfor der skal være en saglig grund for, hvorfor du ”kun” udlejer tidsbegrænset. En saglig grund kan eksempelvis være, hvis du selv skal bebo lejemålet inden for en tidsperiode.

Jeg vil foreslå, at du kontakter en BOLIGadvokat, der kan hjælpe dig med lejekontrakten, samt en vurdering af, om der foreligger den nødvendige saglige grund til at der kan ske tidsbegrænset udlejning.

Med venlig hilsen

Rasmus Lindsten
Dansk BOLIGadvokat, Nykøbing Falster

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus Lindsten
Kerneområder er retssager, fast ejendom, insolvens og generel erhvervsret.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten