Sammenlægning af to matrikler

  • Opdateret 30. marts 2020

Spørgsmål

Hej

Vi kigger på et hus, hvor ejeren også ejer matriklen ved siden af. Den er byggemodnet for 20 år siden

Kan de to matrikler sammenlægges? Det er vores tanke at nedlægge jordvarme på denne grund.

Er der økonomiske ulemper?

Svar

Kære Spørger

Som udgangspunkt vil to matrikler, der grænser op til hinanden kunne sammenlægges. Dog skal i være opmærksomme på, at der kan være begrænsninger herfor, f.eks. i den lokalplan, der gælder for området.
I skal dog være opmærksomme på, at såfremt ejendommen efter sammenlægning er over 1.400 kvm., vil i som udgangspunkt blive beskattet af ejendomsavancen.
Herudover gælder der begrænsninger for opførelse af bygning på den byggemodnede grund, samt at bygge henover skel.
Jeg vil anbefale jer at kontakte en boligadvokat, så i kan drøfte muligheder og begrænsninger ved en eventuel sammenlægning.

Med venlig hilsen

Rasmus Lindsten
Dansk BOLIGadvokat, Nykøbing Falster

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus Lindsten
Kerneområder er retssager, fast ejendom, insolvens og generel erhvervsret.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten