Servitut

  • Opdateret 21. august 2019

Spørgsmål

Tinglyst servitut på vores grund: "Der gives hermed de til enhver tid værende ejere af matr.nr. a og b, adgang til stranden ad stien langs sydskellet af matr.nr. c (vores)." Gælder denne ret KUN ejere (og evt. nærmeste familie) eller også eventuelle lejere af a og b?

Svar

Kære spørger

Der er umiddelbart tale om et fortolkningsspørgsmål.
På baggrund af ordlyden af: ”enhver tid værende ejere” synes servitutten umiddelbart alene at omfatte ejere af ejendommene beliggende matr. nr. a og b.
Imidlertid betyder det, at udleje en ejendom sædvanligvis, at lejerne af ejendommen i lejeperioden overtager brugsretten til det udlejede, hvorfor lejerne i leje perioden kan have overtaget ejernes brugsret til at benytte stien, som servitutten foreskriver.
Gæster til ejeren må også antages at have ret til at bruge stien.

Med venlig hilsen
Erik Turley
Danske Boligadvokater, Hillerød

Dette spørgsmål er besvaret af:

Erik Turley
Rådgivning om køb af fast ejendom, Lejeforhold, Entrepriseret og Retssager

Se Tidligere Indlæg fra eksperten