Skal der oprettes en vedtægt?

  • Opdateret 23. december 2022

Spørgsmål

Kære BOLIGadvokat

Min mor er ejer af et hus, der er ét ud af to identiske huse.

Grunden er delt, og husene opført som ejerlejligheder, hvori der er tinglyst ejerpantebreve på hver kr. 10.000,- med underpant til ejerforeningen, som aldrig er oprettet.

Min mor og naboen har siden 1987 skulle indbetale kr.125,-/md. Ingen af dem har betalt.

Nabolejligheden er lige handlet og der opstår et problem.

Hvordan skal min mor forholde sig, når sælger af nabolejligheden vil løse det ved at oprette/registrere en frivillig ejerforening med cvr.?

Skal hun af med penge? Skal der laves juridiske dokumenter? Har den nye ejer og min mor mulighed for at aftale indbyrdes at der ikke oprettes en forening?

Svar

Kære Spørger

Det er en helt frivillig sag, om I aftaler at der skal laves en forening eller ej.

Hvis I ikke laver en forening, vil den såkaldte normalvedtægt regulere jeres forhold.

Der bør derfor oprettes en vedtægt, I kan blive enige om.

Også af hensyn til videresalg og brugsrettigheder over have arealer mv., bør I gøre det.

Jeg anbefaler, at I kontakter en lokal BOLIGadvokat, der kan hjælpe jer med rådgivning og udfærdigelse af det nødvendige juridiske materiale.

Med venlig hilsen

Dennis Holm Pedersen

Danske BOLIGadvokater, Kgs. Lyngby