Skøde

  • Opdateret 7. januar 2020

Spørgsmål

Jeg er formand for en mindre grundejerforening bestående af 11 ejerboliger og 37 lejeboliger. Bestyrelsen består af 2 repr. fra ejerbolig og 2 fra ejere af lejeboligerne.

Fra stiftelse af foreningen skulle den daværende bestyrelse sørge for, at vi fik skøde på fællesarealerne, hvilket dog ikke er sket til trods for det står i foreningens vedtægter.

Hvordan skal vi forholde os til det. Vi ønsker forholdene bliver bragt i orden. Vi har fået at vide, at vi skal oprette os i cvr-registeret, hvilket vi har svært ved at forstå da vi ikke har nogen omsætning. Vi administrerer kontingentbetaling som går til vedligeholdelse af fællesarealer (ca. 150.000,- årligt). Hvordan skal vi forholde os, og hvordan er reglerne for at få skøde på fællesarealerne.

Svar

Kære Spørger

For at kunne opnå skøde skal G/F være registreret i CVR-registeret, uanset om I har omsætning eller ej.

En boligadvokat vil kunne hjælpe jer med at opnå skøde.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Dansk BOLIGadvokat, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt
Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten