Sommerhus som helårsbolig

  • Opdateret 27. juli 2021

Spørgsmål

Hej Min mand og jeg har solgt vores sommerhus til vores søn for et par år siden. Han bor i Canada og benytter ikke sommerhuet. Vi har i februar solgt vores hus i Haderslev og bor nu i sommerhuset til leje. Vi har folkeregisteradresse i sommerhuset. Vi vil nu gerne benytte sommerhuset som helårsbolig. Min mand er folkepensionist. Spørgsmålet er: Hvor meget skal vi eje af sommerhuset for at få lov til at benytte det som helårsbolig? Og hvis det er muligt, at vi køber en andel af sommerhuset tilbage, vil der så være mulighed for dispensation til at blive boende, selvom vi ikke har ejet sommerhusandelen i 1 år? Bonusoplysning er, at vi har ejet sommerhuset i 30 år inden vi solgte det til vores søn. På forhånd tak for venlig assistance.

Svar

Kære spørger

Udgangspunktet er Planlovens § 41, hvorefter pensionister har en personlig ret til at bo i eget sommerhus hele året, når de har ejet sommerhuset i mindst 1 år.

For jeres tilfælde er det relevant, at en pensionists ægtefælle kan benytte sommerhuset til helårsbeboelse, men ikke hvis pensionisten fraflytter ejendommen.

Det betyder altså, at I (eller i hvert fald din mand) skal være ejere af en del af sommerhuset. Her tæller det desværre ikke med, at i tidligere har ejet sommerhuset i en årrække. Det blev ”nulstillet”, da I solgte sommerhuset til jeres søn.

Det er muligt at opnå dispensation, men det er kun muligt i yderst sjældne tilfælde. Dispensationsansøgningen skal indleveres til den kommune, hvori sommerhuset ligger.

Jeg vil anbefale jer at tage kontakt til en BOLIGadvokat, der vil kunne hjælpe jer med en overdragelse af en del af sommerhuset, og konkret rådgive om jeres situation.

Med venlig hilsen

Rasmus Lindsten

Dansk BOLIGadvokat, Lolland-Falster

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus Lindsten
Kerneområder er retssager, fast ejendom, insolvens og generel erhvervsret.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten