Støj fra elevator

  • Opdateret 7. februar 2022

Spørgsmål

Kære BOLIGadvokat

Jeg købte i 2017 en ejerlejlighed i et nybygget lejlighedsbyggeri i 5 etager, som jeg flyttede ind i maj 2018.

Lejligheden er beliggende på 1. sal direkte over bilelevator til parkeringskælder. Ejeren af p-kælderen er den samme som solgte os lejligheden.

Ved køb var vi omhyggeligt med forinden at afprøve lydforhold i forbindelse med elevatoren, og der var ingen lyde.

Efter 1 1/2 år blev vi opmærksomme på, at vi nu kunne høre hver gang en bil kørte ind i parkeringskælderen.

Vi har siden forsøgt at få ejer til at afhjælpe støjproblemet, hvilket ikke har været muligt. De påstår, at det er en af de lyde, man skal acceptere som beboer, på linje med andre udefrakommende lyde i en beboelsesejendom.

Prisen på lejlighen var den samme som på andre tilsvarende lejligheder i komplekset.

Jeg mener, at der pga. støjen er en betydelig værdiforringelse af lejligheden, hvilket modparten ikke vil forholde sig til.

Hvordan er jeg stillet? Skal man virkelig bare acceptere det?

Svar

Kære Spørger

Hvis ikke I har taget særlige forbehold i handelen vedr. støjpåvirkning vil det ikke være muligt at rette krav mod sælger, med mindre støjen overskrider grænseniveauet for støjpåvirkning.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt

Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby