Tilbygning

  • Opdateret 21. august 2019

Spørgsmål

Hej, I efteråret 2015 købte min kone og jeg et parcelhus fra 60'erne, med om- og tilbygning i 00'erne. Hovedbygningen har saddeltag med 45 graders hældning i overensstemmelse med lokalplanens krav om hældning mellem 25 og 45 grader. En tilbygning sælger har opført i direkte sammenhæng med hovedbygningen har dog fladt tag. Lokalplanen er tinglyst og står nævnt i salgsopstilingen. Vil vi kunne rette et krav mod sælger på den baggrund?

Svar

Kære Spørger

Kun hvis Kommunen retter krav mod jer m.h.p. lovliggørelse.

I bør dog forinden kontrollere om byggetilladelsen er på plads for tilbygningen. Hvis den er Ok, så kan I ikke rette krav mod sælger.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Danske Boligadvokater, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt
Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten