Tilstandsrapporten - hustypebeskrivelser

Hustypebeskrivelserne udleveres sammen med tilstandsrapporten. Det skal dog understreges, at typebeskrivelsen er generel og uafhængig af den udarbejdede tilstandsrapport og ejerskifteforsikringen.

  • Opdateret 23. november 2020

Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan sammenlignes med et nybygget hus.

I hustypebeskrivelsen i tilstandsrapporten kan du læse om, hvilke konstruktionsmæssige og byggetekniske forhold, der var tidstypiske, da huset blev opført. I opmærksomhedspunkterne kan du læse om, hvilke forhold du bør forvente ved hustypen. Disse punkter bør du være særlig opmærksom på at vedligeholde.

Du kan se hustypebeskrivelserne på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside