Tinglyst parkeringsareal

  • Opdateret 24. september 2020

Spørgsmål

Hej Danske Boligadvokater!

Jeg har et spørgsmål, der går på brugsret til andre ejeres tinglyste arealer:

Vi ejer et parkeringsareal på ca 24 m2 ved siden af den villa, hvor vi ejer den ene af 4 ejerlejligheder.

Indkørslen til vores parkering er ejet af vores naboer, som lige er flyttet ind.

Vi har brugt indkørslen for at komme ind på vores parkeringsstykke hver dag i de 7 år, vi har boet her.

Kan vores nye naboer nu nægte os at benytte indkørslen, som er tinglyst til deres lejlighed?

Svar

Kære spørger

Tak for dit spørgsmål.

For at kunne komme med en præcis besvarelse kræver det lidt flere oplysninger:

Når du skriver ”Vi ejer et parkeringsareal på ca. 24 m2”, er det så kun jer (din husstand), eller er det alle lejlighedsejerne i villaen, som ejer parkeringsarealet sammen?

Er indkørslen den eneste adgang til parkeringsarealet?

Er der tinglyst en færdselsret noget sted på ejendommen (formentlig jeres nabos ejendom)?

Jeg vurderer, at jeres brug af indkørslen i 7 år ikke er tilstrækkelig til, at I kan have vundet ret til (hævd) at benytte indkørslen.

Jeg vil foreslå, at du tager kontakt til en BOLIGadvokat, som kan hjælpe dig videre. Du skal medbringe ovenstående oplysninger samt tingbøger på jeres lejlighed og jeres nabos lejlighed, så vil advokaten formentlig kunne svare på dit spørgsmål.

Med venlig hilsen

Rasmus Lindsten
Dansk BOLIGadvokat, Nykøbing Falster

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus Lindsten
Kerneområder er retssager, fast ejendom, insolvens og generel erhvervsret.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten