Tvangsauktion

Hvis du ikke kan betale ydelserne på dine lån, kan du risikere, at din bolig skal sælges på tvangsauktion. Lånene er givet med sikkerhed i din bolig, og tvangsauktionen er långivernes ultimative mulighed for at få en del af deres tilgodehavende hjem igen.

Tvangsauktion er forbundet med tab

Tvangsauktion kan i mange tilfælde undgås ved aktivt at søge rådgivning hos realkredit- eller pengeinstituttet, der vil forsøge at hjælpe med at omlægge privatøkonomien, så en tvangsauktion kan undgås.

Tvangsauktion begæres oftest af det realkredit- eller pengeinstitut, der har pant i boligen. En tvangsauktionen vil med stor sikkerhed medføre tab for både boligejeren og långiverne. Det skyldes blandt andet, at salgsprisen normalt bliver lavere på en tvangsauktion, end hvis boligen blev solgt i fri handel, ligesom der er en række omkostninger forbundet med processen.

Når långiverne ikke får dækket deres tilgodehavender ved salget af boligen, er det almindeligt, at du som boligejer hæfter personligt for tabet. Det betyder, at du kan risikere stadig at skylde penge til dit realkredit- eller pengeinstitut, når din bolig er blevet solgt på tvangsauktion. Derudover er den inkassoforretning, der i sidste ende udløser tvangsauktionen, forbundet med en række udgifter, som også skal betales af boligejeren.

Undgå så vidt muligt at sælge på tvangsauktion

Hvis du får økonomiske vanskeligheder, bør du kontakte dine långivere hurtigst muligt og informere dem om situationen, så du kan få den nødvendige rådgivning. I kan måske løse problemerne med midlertidig afdragsfrihed eller en afdragsordning, inden det bliver nødvendigt at sælge din bolig.

Hvis din bolig skal sælges, kan du ofte få hjælp af dit realkredit- eller pengeinstitut, så du kan opnå en bedre pris og et mere kontrolleret forløb end ved salg på tvangsauktion. Sandsynligheden for, at du ender med et mindre tab er større, end hvis du er passiv, og din bolig ender på tvangsauktion.

Hvis du ikke kan undgå, at din bolig skal sælges på tvangsauktion, bør du straks kontakte en advokat, der kan rådgive dig under forløbet. Tvangsauktionen afholdes i fogedretten, der kan beskikke dig en advokat, hvis du ikke selv har råd til at betale advokatsalæret.

Når fogedretten har modtaget en begæring om tvangsauktion fra en långiver, skal fogedretten indkalde dig til et vejledningsmøde, som du bør deltage i. Her vejleder fogedretten dig om dine muligheder for at afværge tvangsauktionen. Du kan altid afværge tvangsauktionen, hvis du betaler det beløb, du skylder, samt auktionssagens omkostninger.