Udlejning af egen fulde helårsbolig til feriegæster

Pr. 1. maj 2019 er der indført nye regler i sommerhusloven, som indeholder et konkret udlejningsloft for udlejning af egen, fulde helårsbolig til ferie- og fritidsformål m.v.

  • Opdateret 2. marts 2021

Pr. 1. maj 2019 er der indført nye regler i sommerhusloven, som indeholder et konkret udlejningsloft for udlejning af egen, fulde helårsbolig til ferie- og fritidsformål m.v. Hvis du udlejer gennem en deleøkonomisk platform, er udlejningsloftet på 70 dage pr. kalenderår. Hvis du formidler udlejningen selv, så er udlejningsloftet 30 dage pr. kalenderår.

Kommunen kan beslutte at sætte udlejningsloftet på de 70 dage op til højst 100 dage. Hvis kommunen beslutter at hæve udlejningsloftet, er kommunen forpligtet til at offentliggøre beslutningen på kommunens hjemmeside.

Kommunens beslutning om at hæve udlejningsloftet skal som udgangspunkt træffes i ét kalenderår med virkning for det kommende kalenderår.

Udlejningsloftet kan ikke fastsættes lavere end 70 dage pr. kalenderår.  

Hvis ejeren eller brugen alene kun udlejer en del af sin helårsbolig, f.eks. et værelse, må ejer/bruger alene udleje som supplement til eget brug og udlejningen må ikke få en mere professionel karakter, jf. sommerhuslovens § 1, stk. 1, nr. 1.